Hvad tilbyder CostCutter?

CostCutter ApS tilbyder sine kunder en unik mulighed for at få analyseret og nedbragt driftsomkostningerne uden at skulle investere tid eller penge på opgaven. Kun hvis der foreligger en ægte besparelse på en omkostning skal kunden betale CostCutter for indsatsen. Dette kalder vi No cure – No pay.

Som udgangspunkt fokuserer CostCutter på ”almindelige” driftsomkostninger. Dette vil sige, vi beskæftiger os ikke med lønomkostninger eller indkøb til produktion, samt finansielle ydelser. Da vi besidder en stor kompetence også på disse områder, kan der i særlige tilfælde laves aftale om disse områder også, men så vil det være på en normal konsulentaftale.

 

Kunden beslutter sammen med CostCutter ApS hvilke omkostningsområder der skal gennemgås. Herefter gennemgår CostCutter eksisterende leverandøraftaler, beskriver hvilke produkter det drejer sig om, hvad kunden betaler i dag, og hvilke betingelser kunden har. Herefter indhenter CostCutter tilbud på identiske produkter. Tilbuddene indhentes fra nuværende eller nye leverandører. Kunden for forelagt resultatet af tilbuddene, og der besluttes af kunden hvad han vil acceptere. CostCutter ApS deltager gerne i implementering af de nye tilbud. Alle tilbud er skriftlige og bindende for leverandør, men frie for kunden. Kunden har således ikke på forhånd forpligtet sig til at acceptere de tilbud CostCutter fremlægger. CostCutter ApS udfører således det arbejde som kunden selv normalt udfører, og kunden kan bruge den sparede tid til andre opgaver. Kundens eneste investering i opgaven har været lidt tidsanvendelse til fremskaffelse af nogle omkostningsbilag.  

 

CostCutter ApS besidder en særlig kompetence omkring erhvervshusleje. Som noget helt enestående i branchen, tilbyder vi en No cure – No pay aftale på dette område. Vi tilbyder at screene aftalerne for at se om der er mulighed for, med henvisning til Erhvervslejeloven, at arbejde på at få lejen reguleret. Først efter at dette er afklaret, laver vi en skriftlig aftale, og igen, hvis der ikke opnås regulering, har CostCutters arbejde været gratis. Vi samarbejder med en af de førende advokater indenfor ejendomshandel/lejelovgivning således, at kundens sag for den bedste vurdering også set med juridiske øjne. Vi tilbyder selvfølgelig også at være rådgivere i forbindelse med andre forhold vedrørende lejeaftaler.


 
 

 

 

 


 

 

 
   
 
© Copyright 2012 CostCutter. Alle rettigheder forbeholdes


DESIGN BY SATZMO.COM
 

 .