Hvem er CostCutter?

 

CostCutter ApS en højt specialiseret virksomhed der har en række kompetencer i forhold til løsning af de opgaver der påtages. Hertil har CostCutter ApS nogle samarbejdsparter der ligeledes besidder nogle stærke kompetencer der supplerer CostCutters egne kompetencer.

 

CostCutter ApS ejes og ledes af Stig Rimaas HD(R) samt Ejendomsmægler og Valuar, suppleret med en række kurser og efteruddannelser der i høj grad er relevante i relation til de ydelser der tilbydes. Stig har arbejdet på direktionsniveau i adskillige store virksomheder, med økonomi, finans, indkøb, logistik, personale og IT som ansvarsområder. Herudover har han erfaring indenfor selskabslovgivning, personalelovgivning, skattelovgivning, aftaleret, mm.

 

Samarbejdsparter.

 

Mogens Johannsen, advokat (H) er specialist indenfor fast ejendom, herunder lejelovgivning, køb/salg af fast ejendom. Mogens varetager alle CostCutters lejesager og sager vedrørende forhandling om ændring/etablering/opsigelse af erhvervslejesager.

 

Søren Brosbøl særdeles stor erfaring blandt andet indenfor kopi/print siden, og kan hjælpe vore kunder til at undgå den type aftaler som man har læst om, samt, hvis kunden allerede har en sådan uheldig aftale, hvilke muligheder der er for at minimere skaderne.

 

Niels Winther er specialist indenfor Cash & Working Capital Management. Niels kan således hjælpe kunderne til at spare penge og forbedre likviditeten ved at forbedre aftalerne med bankerne, ved at genforhandle betalingsbetingelser, ved at ændre interne procedurer og forretningsgange. Niels har en fortid indenfor banksektoren, men har i de seneste mange år arbejdet indenfor sit nuværende arbejdsområde. Niels har været konsulent hos KPMG, og siden 2008 og frem til 2012 været Director og leder af CWC-teamet hos Deloitte. De seneste år tillige en del af strategigruppen hos Deloitte for uddannelsesinstitutioner, regioner, energisektoren og kommuner.

 

CostCutter ApS kan således tilbyde en bred vifte af specialer, enten via egne medarbejdere, eller via samarbejdsparter. CostCutter ApS lægger særdeles stor vægt på, at kunden får den bedste rådgivning, de bedste løsning, at alt bygger på solidt juridisk grundlag, og det hele til den rigtige pris uden forudgående store investeringer i tid og penge.

 

 
     
 
© Copyright 2012 CostCutter. Alle rettigheder forbeholdes